Net als bij zwangeren en mensen met hart/vaatproblemen heeft ons gebit extra zorg nodig voor het tandvlees, bloedend of ontstoken tandvlees vormen een extra risico voor de gezondheid.