De mondhygienist onderzoekt uw mond en helpt u graag deze klachten weg te nemen.