Mijn behandelingen vinden uiteraard ook plaats op verwijzing van tandartsen, parodontologen en implantologen.

De initiele behandeling vindt plaats volgens het paroprotocol van de NVVP.

De nazorg van implantaten vindt plaats volgens de risicoanalyse van KLAUS LANG

Zowel bij de herbeoordeling als in de nazorg hanteer ik de werkwijze van de klinieken voor parodontologie in de regio.

Pocket-en parodontiumstatus zijn onmisbaar tijdens mijn behandelingen en worden uiteraard samen met het behandelverslag aan u toegestuurd.

Microbiologie is tevens een onderdeel van de behandeling, hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met Bio2dental. Therapieadviezen worden aan u medegedeeld en overlegd.

Ondersteuning bij orthodontische behandeling, home care en preventie maken ook deel uit van mijn werkgebied.

Professionele gebitsreiniging, tandsteen verwijderen en polijsten, zo ook voedings-en gebitsvoorlichting, preventie, is onze kernactiviteit. Onderzoek naar het ontstaan van erosies of tandhalsgevoeligheid, maar ook adviezen inzake halitose.

Het aanbrengen van cariesremmende middelen ondersteunen mijn behandelingen, evenals fissuurverzegelingen.

Vanzelfsprekend worden er alleen EVIDENCE BASED behandelingen verricht.

Bij verwijzing van uw patienten verzoek ik voorafgaand aan de behandeling naast uw verzoek tot behandeling ook recente en/of relevante rontgenopnamen bij te voegen of toe te zenden(mailen).

Uiteraard ontvangt u na afloop van de behandeling een behandelverslag.